Yenilenebilir Enerji Sistemleri

 

                Elektrik enerjisi üretmenin en efektif yöntemlerinin başında, alternatif enerji kaynaklarını kullanmak gelir. Güneş ve rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek Türkiye’mizde başlıca kullanılan yollardır. 

                Güneş ışınının elektrik enerjisine dönüşü PV hücrelerin bir becerisi olmakla beraber, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için de tirbün kanatlarının mekanik hareketini kullanmak temelli gerçekleşir.

                Antalya bölgesinde ise tahmin edileceği üzere güneş enerjisinin kullanımı daha yaygındır. Yönetmelikler gereği, mesken çatıları dahil olmak üzere, elektrik enerjisi üretimi, ve fazlasının dağıtım firmasına satışı serbest bırakılmıştır.

                Güneş Enerjisi sistemlerinin başvurularının yapılması, gerekli projelendirme ve izinlerin hazırlanıp onaylatılması, gerekli ekipman listesi - montaj standartlarının belirlenip, montajın gerçekleştirilmesi ve Elektrik Dağıtım Firmasına geçici kabulün yaptırılıp üretim aşamasına gelene kadar süren tüm işlemler tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

                Sürecin daha ayrıntılı hali ve referanslarımız için iletişime geçiniz.